Linus » Wetenschap
Linus: Informatie van A tot Z
Artikelen 1 - 10 van 13 in de rubriek Wetenschap

Wetenschap

Bestuur van een vereniging, bevoegdheden en taken

Bestuur van een vereniging, bevoegdheden en taken

Een bestuur van een vereniging is veel meer dan een voorzitter die de vergadering leidt, een penningmeester die op de centen past en een secretaris welke belast is met het schrijven van de notulen en… Recht en wet, Verenigingsrecht, 01-12-2015
De voorzitter van de vereniging

De voorzitter van de vereniging

Vrijwel altijd kent elke vereniging een voorzitter. Artikel 2:38 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) zegt daarover: "Tenzij de statuten anders bepalen, treden de voorzitter en de secretaris van het… Recht en wet, Verenigingsrecht, 04-12-2015
Fuseren van verenigingen, soms zo gek nog niet

Fuseren van verenigingen, soms zo gek nog niet

Onder een fusie van verenigingen wordt verstaan een rechtshandeling tussen twee of meer verenigingen waarbij een van deze of een nieuwe rechtspersoon het vermogen van de andere onder algemene titel ve… Recht en wet, Verenigingsrecht, 02-01-2016
Het functioneren van een vereniging

Het functioneren van een vereniging

Een vereniging is een organisatie waarin wordt samengewerkt om een bepaald doel te bereiken. Dat doel staat omschreven in de statuten. Vaak zijn verenigingen lastige organisaties. Dit komt omdat een b… Recht en wet, Verenigingsrecht, 01-04-2013
Lid worden van een vereniging, kan dat zomaar?

Lid worden van een vereniging, kan dat zomaar?

Het lid worden van een vereniging is meer dan een kwestie van aanmelden. In de Grondwet is de vrijheid van vereniging in artikel 8 vastgelegd en daarmee is het ook de vereniging die zelf mag bepalen w… Recht en wet, Verenigingsrecht, 25-11-2015
Navigatie en oriëntatie bij vogels

Navigatie en oriëntatie bij vogels

Trekvogels leveren zeer tot de verbeelding sprekende prestaties. Er zijn talloze soorten die jaarlijks duizenden kilometers vliegen om te overwinteren en in het voorjaar weer terug te keren, niet alle… Diversen, 12-04-2013
Rechten en plichten van verenigingsleden

Rechten en plichten van verenigingsleden

Leden van verenigingen hebben rechten en plichten. Het betalen van contributie zal iedereen wel herkennen als een plicht van de leden en dat leden recht hebben om deel te nemen aan besluitvorming via… Recht en wet, Verenigingsrecht, 01-06-2013
Rechten van jeugdleden binnen de vereniging

Rechten van jeugdleden binnen de vereniging

De positie van jeugdleden binnen verenigingen wil nog wel eens aanleiding zijn tot onduidelijkheden. Het simpele feit dat er gesproken wordt over jeugdleden zegt nog niets over de positie van de jeugd… Recht en wet, Verenigingsrecht, 02-11-2015
Samenwerking tussen verenigingen, samen sterker

Samenwerking tussen verenigingen, samen sterker

Binnen de vereniging is samenwerking van de leden aan het doel van de vereniging al een samenwerkingsverband op zich. Toch kunnen er goede redenen zijn om met een andere vereniging samen te gaan werke… Recht en wet, Verenigingsrecht, 02-01-2016
Stemmen en stemrecht in een vereniging

Stemmen en stemrecht in een vereniging

Veel besluitvorming binnen een vereniging vindt plaats via stemmingen. De wet kent geen dwingende voorschriften over hoe stemmingen moeten verlopen. De stemprocedure wordt dus overgelaten aan de veren… Recht en wet, Verenigingsrecht, 15-05-2013
Schrijf mee!