Linus » Specials » Postduiven

Postduivensport

Postduivensport Postduivensport was vroeger in de jaren zestig van de vorige eeuw in Nederland zeer populair. Er waren meer dan 50.000 mensen die deze sport bedreven. Maar ook nu nog zijn er nog steeds 22.000 mensen die deze sport fanatiek bedrijven. Ergens ver weg worden de duiven gelost en de duif die de hoogste snelheid heeft gevlogen is winnaar. De losplaats kan ergens in Nederland zijn op een afstand naar het hok van ruim honderd kilometer, maar ook Barcelona met een afstand van 1100 tot 1250 kilometer is een wedvlucht. Maar niet alleen de sport geeft veel voldoening, ook de dagelijkse omgang of het kweken met postduiven geeft veel positieve beleving. Het is heel gemakkelijk om aan postduiven te komen als je lid wordt van een postduivenvereniging, de andere leden willen je graag helpen en meestal kun je gratis duiven krijgen. Als je met postduiven begint, begint er ook een nieuwe enerverende wereld.

De postduif

De postduif is een afstammeling van de rotsduif die vooral voorkomt in de landen rond de Middellandse Zee en in Frankrijk en wat minder in België en Groot Brittannië. De stadsduiven zijn broertjes en zusjes van de postduiven, ook deze vogels zijn rechtstreekse afstammelingen van de rotsduif. Al eeuwen geleden werden er veel nakomelingen van de rotsduif gehouden voor de mest en consumptie. Deze duiven werden veelal in grote aantallen gehouden in duiventorens en andere grotere verblijven. De duiven vlogen gewoon vrijuit en zochten zelf het voer op het land. Vanuit deze groepen zijn al eeuwen geleden de eerste stadsduiven ontstaan. Deze waren dus al massaal aanwezig voordat de eerste postduiven, die wedstrijden vlogen, door de mens gehouden werden. Eerst werden er sierduiven gekweekt uit de duiven die gehouden werden voor de consumptie en uit de ontstane sierduivenrassen zijn later de meest geschikte sierduiven gebruikt om de postduif te ontwikkelen. Stadsduiven hebben dus in het geheel geen oorsprong in sierduiven of postduiven, stadsduiven die de duiventorens verlieten en zich vestigden in een nieuwe stedelijke omgeving zijn de bron van de huidige populatie stadsduiven.

Eigenschappen postduif

In principe heeft de postduif veelal de gelijke eigenschappen als de rotsduif, stadsduif en de sierduif. Door selectie alweer meer dan 200 jaar geleden, heeft de postduif zich echter kunnen ontwikkelen tot een duif die in staat blijkt te zijn om naar zijn hok terug te keren als je hem in een vreemde omgeving loslaat, dit zelfs op vele honderden kilometers van zijn thuishok. Zijn oorspronkelijke voorouder, de rotsduif, had deze eigenschap ook maar dan wel in beperkte mate. De rotsduif vliegt van zijn broedgebied, veelal gelegen aan rotsachtige kliffen bij water, naar de binnenlandse gebieden om op de daar gelegen gronden voedsel te verzamelen. Deze selectie op het kunnen terugvinden van het thuishok ofwel de thuislocatie zal zeker in het begin, zo’n 200 jaar geleden, er hebben toe geleid dat veel duiven daar niet in slaagden. Maar daarom juist ontstond er een populatie van postduiven die genetisch wel in staat was om het thuishok terug te vinden. En als je dan al een dergelijke populatie hebt dan gaat het al snel niet meer over of de duiven thuiskomen, maar vooral om de vraag hoe lang doen de duiven erover om thuis te komen. De duiven die nu geselecteerd worden, worden vooral geselecteerd op de prestaties. Dit heeft behoorlijke gevolgen gehad op de verdere selectie. Duiven die enkele decennia op een vlucht van zeg 1.000 km werden gelost op vrijdagmiddag kwamen zelden op zaterdag thuis. Meestal eerst op zondag of nog enkele dagen later. Zoiets is nu ondenkbaar. De duiven komen op zaterdag thuis en afhankelijk van de omstandigheden blijven ze zelfs in de nacht doorvliegen.

Ziekten

Ook ziekten bij postduiven passeren de revue. Maar als men meer informatie over duiven en ziekten wenst kan men beter die special raadplegen. Kennis van ziekten en de daarbij behorende symptomen is van belang omdat bij een goede observatie men tijdig kan ingrijpen. Raadpleeg bij ziekte bij voorkeur een dierenarts die gespecialiseerd is in duiven of vogels.

Roofvogels

Een probleem waar veel duivenhouders mee te maken krijgen zijn roofvogels. Postduiven zijn prooidieren en daarom zijn roofvogels en postduiven twee vogelsoorten die elkaar in het luchtruim treffen. Natuurlijk gaan daarbij duiven verloren, maar lang niet iedere aanval van een roofvogel is succesvol. De duif is niet alleen een zeer intelligente vogel hij kan ook zeer hoge snelheden ontwikkelen. Op vliegsnelheid kan geen roofvogel de duiven verslaan. In een duikvlucht (valvlucht) van de roofvogels maakt de duif minder kans. Duivensport wordt bedreven in de vrije natuur en daar zijn nu eenmaal risico's aan verbonden. Naast roofvogels vallen er ook zoals bij andere vogels verkeersslachtoffers en vliegen duiven ook tegen draden.
Postduiven, voorbereiding op wedvluchten

Postduiven, voorbereiding op wedvluchten

De tijd dat je de postduiven zomaar uit het hok kan nemen om ze op een wedvlucht te zetten is al lang voorbij. Ongeveer een halve eeuw geleden was het normaal dat een duif die op zaterdag op een verre…
Rui en ruibeïnvloeding bij duiven

Rui en ruibeïnvloeding bij duiven

Het vliegseizoen voor postduiven is een intensieve periode voor de duiven en de duivenhouder. Na de laatste wedvlucht komt een periode van rust die misschien wel goed is voor de duiven, maar dat wil n…
Onvruchtbaarheid bij duiven en andere kweekproblemen

Onvruchtbaarheid bij duiven en andere kweekproblemen

Bij vruchtbaarheid bij duiven moet er een samensmelting plaatsvinden van een eicel en een zaadcel. Is er sprake van een niet geslaagd broedsel dan kan daarbij de doffer of duivin verantwoordelijk zijn…
Presteren met postduiven

Presteren met postduiven

Ook in de duivensport staan de ontwikkelingen niet stil. Er heeft een duidelijke professionalisering plaatsgevonden. De tijd dat men zomaar met een mandje duiven naar de club kon gaan om dan maar eens…
Vliegprogramma jonge duiven kan beter

Vliegprogramma jonge duiven kan beter

In de vliegprogramma’s voor jonge duiven wordt anno 2015 nog veel te weinig aandacht geschonken aan het feit dat jonge duiven vooral ervaring moeten opdoen als wedvluchtduif. Nu worden de vluchten met…
Broedzorg bij postduiven

Broedzorg bij postduiven

De zorg voor jonge dieren pakt in de natuur heel verschillend uit. Soms beperkt het zich tot het uitzoeken van een goede plek om bevruchte eieren te laten uitkomen waarna de ouderdieren zich nergens m…
Doping bij postduiven

Doping bij postduiven

Overal waar mensen of dieren fysieke prestaties moeten leveren schuilt het gevaar dat mensen zichzelf of hun dieren middelen toedienen om kunstmatig de prestaties te verhogen. Al ruim en eeuw geleden…
Duivinnen in de duivensport ondergewaardeerd

Duivinnen in de duivensport ondergewaardeerd

In de duivensport zijn het vooral de mannen (doffers) waarin het meeste vertrouwen wordt gesteld als het over presteren gaat. Tijdens de wedvluchten, behoudens bij jonge duiven, zijn het vooral de dof…
Misvattingen over duivensport, zelfs bij wetenschappers mijn kijk op

Misvattingen over duivensport, zelfs bij wetenschappers

Over duivensport gaan veel verhalen rond en worden ook vele verhalen geschreven, maar lang niet altijd verhalen die getuigen van kennis van duiven en duivensport. Het zijn vaak verhalen van mensen die…
Zijn snelle postduiven ook winnende duiven?

Zijn snelle postduiven ook winnende duiven?

De postduivensport kent wedvluchten (wedstrijden) waarbij de duif die de hoogste snelheid vliegt de winnaar wordt. Maar ten onrechte wordt vaak gedacht dat de snelste duiven de winnaar worden. Dit is…
Duivensport: een echte sport!

Duivensport: een echte sport!

Er zijn waarschijnlijk maar weinig sporten waarin het competitie element zo sterk aanwezig is als binnen de duivensport. Daarbij komt dat het ook een sterk individuele sport is waarbij ook je clubgeno…
De duivencoach als partner op de wedvluchten

De duivencoach als partner op de wedvluchten

Wie de duivensport van dichtbij kent, weet dat er sprake is van echte sport. We zullen de verschillende elementen van de duivensport eens van dichterbij gaan bekijken en dan ontdekken dat duivensport…
Omgang met postduiven

Omgang met postduiven

Het hebben van handtamme vogels is een rijk bezit. Het is ook een blijk van een goede vertrouwensband tussen de eigenaar en de vogel. Aangezien het voor de houder van postduiven van groot belang is da…
Kweken van postduiven

Kweken van postduiven

Wie postduivensport bedrijft is afhankelijk van goede duiven en daarom is er veel aandacht voor het kweken van duiven in de hoop dat de nakomelingen echte topduiven zullen zijn. Bij het kweken van pos…
Basisbeginselen in de duivensport

Basisbeginselen in de duivensport

Sportduiven die in Frankrijk worden gelost en na enkele uren weer thuis zijn hebben al vele jaren mensen gefascineerd. Eind 19e eeuw werden er al volop wedstrijden met deze dieren gehouden. Ook nu nog…
De postduif voor beginners

De postduif voor beginners

De postduif is geen zelfstandige soort, maar gewoon een nakomeling van de Columba livia, deze duif draagt de Nederlandse naam rotsduif. Het verspreidingsgebied van de rotsduif concentreert zich tot de…
Gezondheid en conditie bij postduiven

Gezondheid en conditie bij postduiven

Postduivensport is geen kwestie van duiven die heel snel kunnen vliegen. Het is vooral een oriëntatiesport. De weg van A naar B via de kortste weg af leggen, daar gaat het om. Maar het gaat ook om de…
Gedrag van postduiven

Gedrag van postduiven

Postduiven kennen een rijk scala aan (instinctieve) gedragspatronen. Daarnaast is de postduif intelligent en leert daarom ook heel snel. Daar kun je als duivenhouder dan ook heel veel plezier aan bele…
Mag een jonge postduif nog gewoon een jonge duif zijn?

Mag een jonge postduif nog gewoon een jonge duif zijn?

Tijdens de Nationale Dagen van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie in 2016 werd in een forum, georganiseerd door de Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek Welzijn Duiven (WOWD), een stelling da…
Gepubliceerd door Linus op 30-11-2013, laatst gewijzigd op 16-12-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Ton Ebben