Linus » Mens en Samenleving
Linus: Informatie van A tot Z
Artikelen 1 - 4 van 4 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

De Gülenbeweging: wat schimmig en conservatief

De Gülenbeweging: wat schimmig en conservatief

De Gülenbeweging kreeg in de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn eerste aanhangers, maar vooral in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw heeft de beweging een imposante groei doorgemaakt.… Religie, 21-11-2016
De profeet Mohammed als historische persoon

De profeet Mohammed als historische persoon

De islam is een van de grote religies in onze wereld. Over Mohammed, de stichter van de islam, zijn geen betrouwbare bronnen op grond waarvan zijn historische bestaan kan worden vastgesteld. De vroegs… Religie, 22-02-2016
Islam, de soenitische en sjiitische stroming

Islam, de soenitische en sjiitische stroming

Toen Mohammed in 632 overleed had hij geen opvolger aangewezen en al snel begon zich een ontwikkeling af te tekenen waarbij de gelovigen in twee kampen werden verdeeld. Al tijdens zijn leven waren er… Religie, 13-05-2016
Salafisme, de streng-islamitische leer

Salafisme, de streng-islamitische leer

Het salafisme staat sedert het begin van deze eeuw steeds meer in de belangstelling. Daaraan hebben zaken als wereldwijde aanslagen, de oorlog in Syrië en de politieke instabiliteit in het Midden-Oost… Religie, 04-03-2016
Schrijf mee!