Linus » Populaire artikelen
Linus: Informatie van A tot Z

Populaire artikelen van Linus

Bestuur van een vereniging, bevoegdheden en taken

Bestuur van een vereniging, bevoegdheden en taken

Een bestuur van een vereniging is veel meer dan een voorzitter die de vergadering leidt, een penningmeester die op de centen past en een secretaris welke belast is met het schrijven van de notulen en… Wetenschap / Recht en wet, Verenigingsrecht, 01-12-2015
Kippen en ziekten

Kippen en ziekten

Preventie is een toverwoord waarmee we veel ziekten die de kippen kunnen treffen buiten het hok houden. Maar aan preventie zitten ook grenzen, we kunnen niet alles voorkomen. Daarom is het ook van bel… Dier en Natuur / Vogels, Hobbykippen, 09-03-2013
Stemmen en stemrecht in een vereniging

Stemmen en stemrecht in een vereniging

Veel besluitvorming binnen een vereniging vindt plaats via stemmingen. De wet kent geen dwingende voorschriften over hoe stemmingen moeten verlopen. De stemprocedure wordt dus overgelaten aan de veren… Wetenschap / Recht en wet, Verenigingsrecht, 15-05-2013
Zebravinken, de ideale gezelschapsvogels

Zebravinken, de ideale gezelschapsvogels

Het houden van vogels kan veel genoegen verschaffen. Er zijn tal van vogels die weinig eisen stellen en een van die soorten is de zebravink. Het is zonder meer de meest bekende prachtvink die in vele… Dier en Natuur / Vogels, 17-04-2013
De voorzitter van de vereniging

De voorzitter van de vereniging

Vrijwel altijd kent elke vereniging een voorzitter. Artikel 2:38 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) zegt daarover: "Tenzij de statuten anders bepalen, treden de voorzitter en de secretaris van het… Wetenschap / Recht en wet, Verenigingsrecht, 04-12-2015
Wilde dieren, wild of tam?

Wilde dieren, wild of tam?

In de discussies rond het houden van dieren worden heel vaak bezwaren geuit tegen het houden van wilde dieren. Feitelijk is het helemaal niet duidelijk wat nu een wild dier is. Onder menselijke invloe… Dier en Natuur / Dieren, 31-03-2013
Kweken van postduiven

Kweken van postduiven

Wie postduivensport bedrijft is afhankelijk van goede duiven en daarom is er veel aandacht voor het kweken van duiven in de hoop dat de nakomelingen echte topduiven zullen zijn. Bij het kweken van pos… Dier en Natuur / Vogels, Postduiven, 30-11-2013
Ornitosecomplex en Luchtweginfecties bij duiven

Ornitosecomplex en Luchtweginfecties bij duiven

Luchtweginfecties bij duiven kunnen vele oorzaken hebben en we spreken dan over het ornithose-complex. Hiermee wordt aangegeven dat een groot aantal infecties en omstandigheden verantwoordelijk kunnen… Dier en Natuur / Vogels, Duivenziekten, 08-04-2014
Het functioneren van een vereniging

Het functioneren van een vereniging

Een vereniging is een organisatie waarin wordt samengewerkt om een bepaald doel te bereiken. Dat doel staat omschreven in de statuten. Vaak zijn verenigingen lastige organisaties. Dit komt omdat een b… Wetenschap / Recht en wet, Verenigingsrecht, 01-04-2013
Rui en ruibeïnvloeding bij duiven

Rui en ruibeïnvloeding bij duiven

Het vliegseizoen voor postduiven is een intensieve periode voor de duiven en de duivenhouder. Na de laatste wedvlucht komt een periode van rust die misschien wel goed is voor de duiven, maar dat wil n… Dier en Natuur / Vogels, Postduiven, 23-09-2015
Schrijf mee!