Linus » Populaire artikelen
Linus: Informatie van A tot Z

Populaire artikelen van Linus

Kippen en ziekten

Kippen en ziekten

Preventie is een toverwoord waarmee we veel ziekten die de kippen kunnen treffen buiten het hok houden. Maar aan preventie zitten ook grenzen, we kunnen niet alles voorkomen. Daarom is het ook van bel… Dier en Natuur / Vogels, Hobbykippen, 09-03-2013
Bestuur van een vereniging, bevoegdheden en taken

Bestuur van een vereniging, bevoegdheden en taken

Een bestuur van een vereniging is veel meer dan een voorzitter die de vergadering leidt, een penningmeester die op de centen past en een secretaris welke belast is met het schrijven van de notulen en… Wetenschap / Recht en wet, Verenigingsrecht, 01-12-2015
Rui en ruibeïnvloeding bij duiven

Rui en ruibeïnvloeding bij duiven

Het vliegseizoen voor postduiven is een intensieve periode voor de duiven en de duivenhouder. Na de laatste wedvlucht komt een periode van rust die misschien wel goed is voor de duiven, maar dat wil n… Dier en Natuur / Vogels, Postduiven, 23-09-2015
Stemmen en stemrecht in een vereniging

Stemmen en stemrecht in een vereniging

Veel besluitvorming binnen een vereniging vindt plaats via stemmingen. De wet kent geen dwingende voorschriften over hoe stemmingen moeten verlopen. De stemprocedure wordt dus overgelaten aan de veren… Wetenschap / Recht en wet, Verenigingsrecht, 15-05-2013
De voorzitter van de vereniging

De voorzitter van de vereniging

Vrijwel altijd kent elke vereniging een voorzitter. Artikel 2:38 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) zegt daarover: "Tenzij de statuten anders bepalen, treden de voorzitter en de secretaris van het… Wetenschap / Recht en wet, Verenigingsrecht, 04-12-2015
Duiven en pokken

Duiven en pokken

Bij duiven zijn er twee types of soorten pokkenvirussen te onderscheiden. Bij type één zien we typische pokken en bij type twee atypische pokken of de zogenaamde bloedpokken. Bij de eerste vorm, laten… Dier en Natuur / Vogels, Duivenziekten, 20-03-2014
Vogels en ogen, perfecte aanpassingen om te overleven

Vogels en ogen, perfecte aanpassingen om te overleven

De opbouw van het oog van een vogel is op hoofdlijnen vergelijkbaar met de ogen van zoogdieren. Maar er zijn ook verschillen in opbouw, grootte en zichtvermogen. Ook zijn er opvallende verschillen in… Dier en Natuur / Vogels, 14-02-2013
Zebravinken, de ideale gezelschapsvogels

Zebravinken, de ideale gezelschapsvogels

Het houden van vogels kan veel genoegen verschaffen. Er zijn tal van vogels die weinig eisen stellen en een van die soorten is de zebravink. Het is zonder meer de meest bekende prachtvink die in vele… Dier en Natuur / Vogels, 17-04-2013
Huisvesting van kippen

Huisvesting van kippen

Bij het houden van kippen staat een goede huisvesting centraal. Goede huisvesting is een heel belangrijk middel om de kippen gezond te houden. Ook dient het hok zo ingericht te zijn dat het is afgeste… Dier en Natuur / Vogels, Hobbykippen, 09-03-2013
Het functioneren van een vereniging

Het functioneren van een vereniging

Een vereniging is een organisatie waarin wordt samengewerkt om een bepaald doel te bereiken. Dat doel staat omschreven in de statuten. Vaak zijn verenigingen lastige organisaties. Dit komt omdat een b… Wetenschap / Recht en wet, Verenigingsrecht, 01-04-2013
Schrijf mee!